Vánoční přání

Milé sestry a milí bratři, přátelé a příznivci,
přejeme Vám všem pokojný advent a radostné vánoční svátky!
Srdečně zveme na sváteční bohoslužby a setkání.

Filip Susa, farář a Lubor Franců, kurátor

od 9.11.2006

Setkávání

Srdečně vás zveme k následujícím pravidelným setkáním:

Na faře v Liberci, Masarykova 454/22:
bohoslužby každou neděli od 9:30
setkání Klubu seniorů každé úterý od 15:00
pěvecký sbor každou neděli od 19:00
biblická hodina pro dospělé každý čtvrtek od 17:00
setkání mládeže příležitostně ve středu od 19:00
setkání střední generace a rodin s dětmi zhruba jednou měsíčně, většinou v pátek od 18:00, někdy se scházíme i po domácnostech
náboženství pro mladší děti každou středu od 17:00
náboženství pro starší děti každý pátek od 14:00

V domě na Malém náměstí 279/2:
mateřské centrum pondělí, středa: 8:30-11:30

Nabízíme také osobní rozhovory, přípravu na křest, svatební shromáždění a pohřební rozloučení. Kontakt.

modlitebna na faře
Modlitebna na faře

Bohoslužby jsou jádrem života sboru. Chápeme je jako dění, v němž Bůh slouží nám lidem svým Slovem a svátostmi. Nabízí nám své odpuštění a zve nás k životu v naději. Jeho pozvání s vděčností přijímáme a odpovídáme mu v písních a modlitbách. Radost z odpuštění sdílíme společně s ostatními účastníky bohoslužeb.


Biblická hodina pro dospělé je určena všem, kdo mají zájem o hlubší pronikání do biblických textů a jejich souvislostí v rámci biblického kánonu. Vždy nás také zajímá význam těchto textů pro naši současnost.


Biblická hodina pro děti je otevřena všem dětem školního věku. Děti se seznamují s příběhy Starého a Nového zákona. Společně zpíváme, modlíme se, kreslíme, hrajeme hry. Dva měsíce před vánocemi nacvičujeme spolu s konfirmandy a mládeží vánoční divadlo.


Konfirmační příprava nabízí mladým dospívajícím lidem seznámení se základy křesťanské víry a doprovázení, podporu a podněty pro rozvoj jejich vlastního duchovního života. Je završena konfirmační slavností, při níž konfirmandé vyznají před sborem svou víru, a tak se veřejně přihlásí ke svému křtu.


Setkání mládeže je otevřeno všem mladým lidem, kteří hledají orientaci ve světě i v sobě samých a nechtějí v tom zůstat sami. Programy jsou buď biblické nebo tematické. Nedílnou součástí setkání je zpívání s kytarou z mládežnického zpěvníku Svítá a modlitba. Setkání probíhá většinou společně s mládeží jabloneckou - střídavě buď u nás anebo u nich.


Střední generace se setkává jednou měsíčně, buď na faře anebo i po domácnostech. Programy jsou věnovány otázkám víry, výkladu Písma či aktuálním církevním tématům. V uplynulém roce jsme se zabývali výkladem Modlitby Páně.


Pěvecký sbor čítá kolem 10 členů a vede jej bývalý farář libereckého sboru Jan Čapek. Nacvičuje čtyřhlasé písně a chorály, se kterými příležitostně vystupuje v rámci nedělních bohoslužeb i jinde.


Klub seniorů se schází už také na faře. Programy zahrnují recenze knih, povídání o spisovatelích, hudebních skladatelích a různých tématech, společné výlety. Posezení zpříjemňuje malé občerstvení s kávou a čajem.


Mateřské centrum v domě na Malém náměstí je určeno maminkám s malými dětmi, které se chtějí odreagovat, popovídat si a zvykat své děti na kolektiv. Jeho činnost vede bývalá kurátorka libereckého sboru Marta Binková. Prostor mateřského centra je vybaven množstvím hraček, sezením pro maminky, toaletami a kuchyňským koutkem, kde si lze uvařit kávu nebo čaj.