Pěvecký sbor

čítá kolem 6 členů a vede jej sestra Marta Ježdíková. Nacvičuje čtyřhlasé písně a chorály, se kterými příležitostně vystupuje v rámci nedělních bohoslužeb i jinde.

Schází se každou neděli od 18:15.