Rok 2022

Od ledna 2022 jsme začali s dětmi probírat postupně Ježíšův příběh. Jednotlivá témata z Ježíšova života máme rozdělena na neděle zase až do Vánoc.

Na těchto stránkách můžete najít také materiály, se kterými děti v NŠ k danému tématu pracovaly.

9.1.2022 – Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

Kvíz z 9.1.2022

16.1.2022 – Jan Křtitel a Ježíšův křest – na této nedělce jsme se hodně pobavili. Když se řekne Jan Křtitel, nejčastěji si děti vybaví informaci o tom, že nosil oděv z velbloudí srsti a jedl kobylky. Hlavně tu druhou část jsme si přiblížili. Kobylky jsme nesehnali, tak jsme si alespoň dali společně k svačině smažené červy. Děti se s tím popraly velmi odvážně a statečně.

  

Kvíz z 14.1.2022

23.1.2022 – Povolání učedníků

30.1.2022 – Svatba v Káně

13.2. a 20.2.2022 se NŠ nekoná, neboť jsou v Liberci jarní prázdniny. Hezky si je užijte!

6.3.2022 - Nikodém

27.3.2022 - V neděli bylo Výroční sborové shromáždění, takže jsme měli hodně času si užít nedělku. Stihli jsme probrat římského důstojníka v Kafarnaum, pracovat na našem "tajném projektu" a vyřádit se venku.

       

10.4.2022 - Květná neděle - Dnes děti odtajnily a předaly sboru svůj "tajný projekt", na kterém pracovaly několik nedělí. Stavět na Vánoce betlém je běžné, děti však vyrobily "Velikonoční Jeruzalém" a Ježíše na oslátku.