Konfirmační příprava

nabízí mladým dospívajícím lidem seznámení se základy křesťanské víry a doprovázení, podporu a podněty pro rozvoj jejich vlastního duchovního života. Je završena konfirmační slavností, při níž konfirmandé vyznají před sborem svou víru, a tak se veřejně přihlásí ke svému křtu.