Setkání mládeže

je otevřeno všem mladým lidem, kteří hledají orientaci ve světě i v sobě samých a nechtějí v tom zůstat sami. Programy jsou buď biblické nebo tematické. Nedílnou součástí setkání je zpívání s kytarou z mládežnického zpěvníku Svítá a modlitba. Setkání probíhá většinou společně s mládeží jabloneckou - střídavě buď u nás anebo u nich.