Nová klubovna

Na první polovinu roku 2022 máme naplánovanou rekonstrukci části sklepa ve farním domě. Společně bychom si tu chtěli vybudovat novou klubovnu pro setkávání dětí, případně rodin. Zatím se sklep nezdá příliš útulný, o to větší výzva nás ale čeká. A o to raději se v něm budeme, myslím, setkávat.

 

Již máme vytvořený projekt, dokonce jsme na něj ze seniorátu získali finanční příspěvek.

Teď už jen potřebujeme osobní nasazení. Jako první krok je nutné oškrábat ze zdí starou a nevyhovující omítku. Bohužel plánovaná únorová brigáda musela být kvůli karanténě zrušena. Ale snad se brzy sejdeme a pustíme se společně do práce.

26.3.2022 - Takže jsme dokončili první fázi projektu. Seškrábali jsme špatnou omítku.
Podívejme na pracovité mravenečky ????A smirkový papírNáš malý diskuzní klub. Ukázalo se, že ten projekt nepočítal s výbavou. Nakonec se rozhodlo, že tam bude herna s fotbálkem a šipky.A máme posezení. Mňam