Bohoslužby

jsou jádrem života sboru. Chápeme je jako dění, v němž Bůh slouží nám lidem svým Slovem a svátostmi. Nabízí nám své odpuštění a zve nás k životu v naději. Jeho pozvání s vděčností přijímáme a odpovídáme mu v písních a modlitbách. Radost z odpuštění sdílíme společně s ostatními účastníky bohoslužeb. 

K pravidelným bohoslužbám se scházíme každou neděli od 9:30 hodin v modlitebně našeho sborového domu na adrese Masarykova, Liberec. Několikrát do roka - o hlavích církevních svátcích - se konají též bohoslužby mimořádné.

Aktuální rozpis bohoslužeb najdete zde.