Náboženství

je otevřeno všem dětem školního věku. Děti se seznamují s příběhy Starého a Nového zákona. Společně zpíváme, modlíme se, kreslíme, hrajeme hry. Dva měsíce před vánocemi nacvičujeme spolu s konfirmandy a mládeží vánoční divadlo.

Náboženství pro děti se koná ve čtvrtek od 15:30.