Střední generace a rodiny s dětmi

programy jsou věnovány otázkám víry, výkladu Písma či aktuálním církevním tématům. Děti mají svůj program.

Setkáváme se zhruba jednou měsíčně, většinou v pátek od 18:00, někdy se scházíme i po domácnostech.