Klub seniorů při Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Liberci

  • od září 2015 se schází ve sborovém domě (Masarykova 454/22)
  • otevřeno každé úterý od 14:30, program se koná od 15:00 do 16:00

Pravidelný program bude opět od září 2022 - poprvé v úterý 13.9. od 15 hodin

Srdečně zveme!


Vedení Klubu seniorů:

  • paní Marie Bláhová (mob. 737 143 608)
  • paní Ludmila Skřivanová (mob. 723 652 500)
  • Filip Susa - farář (mob. 603 916 856)