Modlitba (pro čas po sv. Trojici):

Hospodine, Pane náš,
děkujeme za to, že jsi naším Bohem, že k Tobě smíme volat a od Tebe očekávat porozumění a pomoc. Děkujeme za to, že jsi ve svém Duchu blízko všem lidem – dětem i dospělým, cizincům i našincům. Chválíme tě za to, že znáš naše nitro i naše nejhlubší touhy. Děkujeme, že se na Tebe můžeme spolehnout, i když často o sobě pochybujeme, že se Ti můžeme svěřit a obstát před tebou takoví, jací jsme.Dej, ať Ti dokážeme rozumět a do svého života přijmout zvěst o tvém království, o tvé podivuhodné blízkosti. Prosíme, vstupuj do našich životů, proměňuj naše srdce a ukazuj nám smysluplnou a nadějnou cestu. Dej, ať žijeme v tobě a nedáme se nikdy svést. Dej, ať ve světě přibývá porozumění, křesťanské a lidské vzájemnosti, sdílení všeho dobrého, co přijímáme ve víře. O to tě prosíme skrze Ježíš Krista - Tvého Syna a našeho Pána. Amen

od 9.11.2006

Klub seniorů

Klub seniorů při Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Liberci

  • od září 2015 se nově schází ve sborovém domě (Masarykova 454/22)
  • otevřeno každé úterý od 14:30, program se koná od 15:00 do 16:00

Program na březen 2018
úterý
06.03. 15:00
Anna Sadílková: Marie Terezie
úterý
13.03. 15:00
Marie Bláhová: Jiří Janáček, teatrolog a publicista
úterý
20.03. 15:00
Jana Molnárová: hudebník Leonard Cohen
úterý
27.03. 15:00
Dana Luňáčková: Povídání o cestě do Rakouska (Alpy)

Srdečně zveme!


Vedení Klubu seniorů:

  • paní Marie Bláhová (mob. 737 143 608)
  • paní Ludmila Skřivanová (mob. 723 652 500)
  • Filip Susa - farář (mob. 603 916 856)