Pozvání na kurz o víře v našem sboru

Kromě tradičních setkání v týdnu jsme se rozhodli nabídnout nově ještě vzdělávání ve víře. Myslíme na ty, kteří v našem sboru třeba nejsou dlouho, jsou sympatizanty, chtějí se zorientovat či opět hledají význam víry ve svém životě.
Na základě apoštolského vyznání víry chceme projít obsahy víry (víra, Bůh, Ježíš, Duch svatý, církev) a prozkoumat jejich význam pro dnešního člověka. Tomu by odpovídala i interaktivní forma setkávání s rozhovorem. Setkání plánujeme jednou měsíčně, vždy v neděli od 11 do 12 hodin (krátce po bohoslužbách), poprvé v neděli 16. září. Zájemci se můžete přihlásit u faráře.

od 9.11.2006

Klub seniorů

Klub seniorů při Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Liberci

  • od září 2015 se nově schází ve sborovém domě (Masarykova 454/22)
  • otevřeno každé úterý od 14:30, program se koná od 15:00 do 16:00

Program na září 2018
úterý
04.09. 15:00
společný rozhovor po prázdninovém čase
úterý
11.09. 15:00
Anna Sadílková: Miroslav Horníček
úterý
18.09. 15:00
Eva Exnerová: Franz Schubert
úterý
25.09. 15:00
společné čtení: z knihy Petra Zídka – Po boku - manželky premiérů, čtou: J. Molnárová a L. Skřivanová

Srdečně zveme!


Vedení Klubu seniorů:

  • paní Marie Bláhová (mob. 737 143 608)
  • paní Ludmila Skřivanová (mob. 723 652 500)
  • Filip Susa - farář (mob. 603 916 856)