Modlitba (pro čas po sv. Trojici)

Hospodine, Pane náš,
děkujeme za to, že jsi naším Bohem, že k Tobě smíme volat a od Tebe očekávat porozumění a pomoc. Děkujeme za to, že jsi ve svém Duchu blízko všem lidem – dětem i dospělým, cizincům i našincům. Chválíme tě za to, že znáš naše nitro i naše nejhlubší touhy. Děkujeme, že se na Tebe můžeme spolehnout, i když často o sobě pochybujeme, že se Ti můžeme svěřit a obstát před tebou takoví, jací jsme.Dej, ať Ti dokážeme rozumět a do svého života přijmout zvěst o tvém království, o tvé podivuhodné blízkosti. Prosíme, vstupuj do našich životů, proměňuj naše srdce a ukazuj nám smysluplnou a nadějnou cestu. Dej, ať žijeme v tobě a nedáme se nikdy svést. Dej, ať ve světě přibývá porozumění, křesťanské a lidské vzájemnosti, sdílení všeho dobrého, co přijímáme ve víře. O to tě prosíme skrze Ježíš Krista - Tvého Syna a našeho Pána. Amen

od 9.11.2006

Kontakt

Farní úřad Českobratrské církve evangelické
 Masarykova 454/22
 460 01 Liberec 1
 telefon: 488 588 658
 E-mail: liberec@evangnet.cz
 Číslo účtu: 2000492630/2010
 úřední hodiny ve farní kanceláři: út-st 9.00-12.00

farář: Filip Susa Th.D.
 telefon: 603 916 856
 E-mail: filip.susa@evangnet.cz

kurátor: Ing. Lubor Franců
 telefon: 728 826 699
 E-mail: grivoc@seznam.cz

Jak nás najdete:
 Sborový dům se nachází ve vilové čtvrti Staré Město, mezi centrem města a ZOO, naproti budově Severočeského muzea

  • pěšky: 10 minut z centra města (od radnice) - viz červeně tečkovaná trasa
  • na kole: 3 minuty z centra města - viz červeně tečkovaná trasa
  • veřejnou dopravou: tramvají č. 3 do zastávky Muzeum-Galerie Lázně. Interval linky v době konání nedělních bohoslužeb je 10 minut, jízdní doba z terminálu MHD Fügnerova je 4 minuty, od vlakového a autobusového nádraží 9 minut.
  • autem: při převozu osob se sníženou pohyblivostí lze zaparkovat přímo ve dvoře před sborovým domem. Jinak prosím parkujte ve Dvořákově ulici, která ústí naproti vchodu do sborového domu - viz růžový pruh na mapě.
mapa