Pozvání na kurz o víře v našem sboru

Kromě tradičních setkání v týdnu jsme se rozhodli nabídnout nově ještě vzdělávání ve víře. Myslíme na ty, kteří v našem sboru třeba nejsou dlouho, jsou sympatizanty, chtějí se zorientovat či opět hledají význam víry ve svém životě.
Na základě apoštolského vyznání víry chceme projít obsahy víry (víra, Bůh, Ježíš, Duch svatý, církev) a prozkoumat jejich význam pro dnešního člověka. Tomu by odpovídala i interaktivní forma setkávání s rozhovorem. Setkání plánujeme jednou měsíčně, vždy v neděli od 11 do 12 hodin (krátce po bohoslužbách), poprvé v neděli 16. září. Zájemci se můžete přihlásit u faráře.

od 9.11.2006

Kontakt

Farní úřad Českobratrské církve evangelické
 Masarykova 454/22
 460 01 Liberec 1
 telefon: 488 588 658
 E-mail: liberec@evangnet.cz
 Číslo účtu: 2000492630/2010
 úřední hodiny ve farní kanceláři: út-st 9.00-12.00

farář: Filip Susa Th.D.
 telefon: 603 916 856
 E-mail: filip.susa@evangnet.cz

kurátor: Ing. Lubor Franců
 telefon: 728 826 699
 E-mail: grivoc@seznam.cz

Jak nás najdete:
 Sborový dům se nachází ve vilové čtvrti Staré Město, mezi centrem města a ZOO, naproti budově Severočeského muzea

  • pěšky: 10 minut z centra města (od radnice) - viz červeně tečkovaná trasa
  • na kole: 3 minuty z centra města - viz červeně tečkovaná trasa
  • veřejnou dopravou: tramvají č. 3 do zastávky Muzeum-Galerie Lázně. Interval linky v době konání nedělních bohoslužeb je 10 minut, jízdní doba z terminálu MHD Fügnerova je 4 minuty, od vlakového a autobusového nádraží 9 minut.
  • autem: při převozu osob se sníženou pohyblivostí lze zaparkovat přímo ve dvoře před sborovým domem. Jinak prosím parkujte ve Dvořákově ulici, která ústí naproti vchodu do sborového domu - viz růžový pruh na mapě.
mapa