Vánoční přání

Milé sestry a milí bratři, přátelé a příznivci,
přejeme Vám všem pokojný advent a radostné vánoční svátky!
Srdečně zveme na sváteční bohoslužby a setkání.

Filip Susa, farář a Lubor Franců, kurátor

od 9.11.2006

Kázání

Kázání - Izaiáš 63, 15-19
Liberec, 10.12.2017

Kázání - Lukáš 3, 1-14
Liberec, 03.12.2017

Kázání - Lukáš 17, 20-24
Liberec, 19.11.2017

Kázání - Matouš 6, 25-34
Liberec, 15.10.2017

Kázání - Matouš 14, 22-33
Liberec, 08.10.2017

Kázání - Lk 17, 5-6
Liberec, 24.09.2017

Kázání - Lk 17, 11-19
Liberec, 17.09.2017

Kázání - 1.Mojžíšova 4, 1-16 - Kain a Ábel
Liberec, 25.08.2013

Kázání - Jan 8, 31-36
Liberec, 14.07.2013

Kázání při bohoslužbách se křtem
Liberec, 16.06.2013

Kázání – Jan 15, 1-8
Liberec, 28.04.2013, 4. neděle po Velikonocích

Kázání – Jan 18, 28-40
Liberec, 29.03.2013, Velký Pátek

Kázání – Jan 12, 12-19
Liberec, 24.03.2013

Kázání – Marek 12, 1-12
Liberec, 24.02.2013

Kázání – Jakubova ep. 1, 12-18
Liberec, 17.02.2013

Kázání – Izajáš 51, 9-16
Liberec, 10.02.2013

Kázání – Jan 2, 1-11
Liberec, 27.01.2013

Kázání – Iz 42, 1-9
Liberec, 13.01.2013

Kázání – Jan 14, 1-6
Liberec, 01.01.2013

Kázání – Jan 1, 19-28
Liberec, 16.12.2012, 3. adventní neděle

Kázání Dr. Zdeňka Susy - Dt 6,20-24
Liberec, 09.10.2011, Den díkůvzdání, 65 let samostatného sboru

Bůh jako docela jiný: Kázání na 1Kr 19,1-13a
Liberec, 14.03.2010, 4. postní neděle, Laetare

Běžet k cíli: Kázání na 1K 9,24-27
Liberec, 31.01.2010, neděle Septusagesimae

Znamení Kristova života a smrti: Kázání na 2K 4,6-10
Liberec, 24.01.2010, poslední neděle po Zjevení Páně

Věřit a milovat: Kázání na 1J 4,7-12
Liberec, 06.09.2009, 13. neděle po Trojici

Nejprve vyjmout vlastní trám: Kázání na L 6,36-42
Liberec, 23.08.2009, 11. neděle po Trojici

Stát se rybářem lidí: Kázání na Mk 1,16-20
Liberec, 16.08.2009, 10. neděle po Trojici

Vy však nejste živi ze své síly: Kázání na Ř 8,8-9a
Liberec, 31.05.2009, Boží hod svatodušní

Pod křížem - u stromu života: Kázání na 2K 5,14-21
Liberec, 10.04.2009, Velký pátek

Jeden za všechny: Kázání na J 11,45-53
Liberec, 29.03.2009, 5. neděle postní - Judica

Dokonalý rentgen: Kázání na Ž 139,1-18.23-24
Liberec, 08.02.2009, Devítník

Milostí zahrnutá: Kázání na Lk 1,39-56
Liberec, 18.12.2008, 3. adventní neděle

Kdo má uši, slyš: Kázání na Zj 3,7-10
Liberec, 07.12.2008, 2. neděle adventní

Stát se blízkými: Kázání na Ef 2,11-19
Liberec, 07.09.2008, 16. neděle po Trojici

Dej nám více víry: Kázání na Lk 17,5n
Liberec, 31.08.2008, 15. neděle po Trojici

Jak vytrvat: Kázání na 1Te 5,16-24
Liberec, 24.08.2008, 14. neděle po Trojici

Bát se Boha, nebát se lidí: Kázání na Mt 10,26-33
Liberec, 27.07.2008, 10. neděle po Trojici

Žít v radosti z nalezení: Kázání na Mt 13,44-46
Liberec, 20.07.2008, 9. neděle po Trojici

Solit a svítit: Kázání na Mt 5,13-16
Liberec, 06.07.2008, 7. neděle po Trojici

Jako kladivo tříštící skálu: Kázání na Jr 23,16-29
Liberec, 25.05.2008, 1. neděle po Trojici

O Kristově milosti, Boží lásce a jednomyslnosti v Duchu svatém: Kázání na 2K 13,11-13
Liberec, 18.05.2008, neděle svaté Trojice

Na hranici nevěry o pomoci Ducha svatého: Kázání na J 16,5-15
Liberec, 11.05.2008, neděle svatodušní

Kristovo nanebevzetí - výzva pro svědky: Kázání na Sk 1,1-11
Liberec, 04.05.2008, 1. neděle po Nanebevzetí