Modlitba (pro čas po sv. Trojici)

Hospodine, Pane náš,
děkujeme za to, že jsi naším Bohem, že k Tobě smíme volat a od Tebe očekávat porozumění a pomoc. Děkujeme za to, že jsi ve svém Duchu blízko všem lidem – dětem i dospělým, cizincům i našincům. Chválíme tě za to, že znáš naše nitro i naše nejhlubší touhy. Děkujeme, že se na Tebe můžeme spolehnout, i když často o sobě pochybujeme, že se Ti můžeme svěřit a obstát před tebou takoví, jací jsme.Dej, ať Ti dokážeme rozumět a do svého života přijmout zvěst o tvém království, o tvé podivuhodné blízkosti. Prosíme, vstupuj do našich životů, proměňuj naše srdce a ukazuj nám smysluplnou a nadějnou cestu. Dej, ať žijeme v tobě a nedáme se nikdy svést. Dej, ať ve světě přibývá porozumění, křesťanské a lidské vzájemnosti, sdílení všeho dobrého, co přijímáme ve víře. O to tě prosíme skrze Ježíš Krista - Tvého Syna a našeho Pána. Amen

od 9.11.2006

Kázání

Kázání - Izaiáš 63, 15-19
Liberec 10.12.2017

Kázání - Lukáš 3, 1-14
Liberec 3.12.2017

Kázání - Lukáš 17, 20-24
Liberec 19.11.2017

Kázání - Matouš 6, 25-34
Liberec 15.10.2017

Kázání - Matouš 14, 22-33
Liberec 8.10.2017

Kázání - Lk 17, 5-6
Liberec 24.9.2017

Kázání - Lk 17, 11-19
Liberec 17.9.2017

Kázání - 1.Mojžíšova 4, 1-16 - Kain a Ábel
Liberec 25.8.2013

Kázání - Jan 8, 31-36
Liberec 14.7.2013

Kázání při bohoslužbách se křtem
Liberec 16.6.2013

Kázání 4. neděle po Velikonocích – Jan 15, 1-8
Liberec 28.4.2013

Kázání Velký Pátek – Jan 18, 28-40
Liberec 29.3.2013

Kázání – Jan 12, 12-19
Liberec 24.3.2013

Kázání – Marek 12, 1-12
Liberec 24.2.2013

Kázání – Jakubova ep. 1, 12-18
Liberec 17.2.2013

Kázání – Izajáš 51, 9-16
Liberec 10.2.2013

Kázání – Jan 2, 1-11
Liberec 27.1.2013

Kázání – Iz 42, 1-9
Liberec 13.1.2013

Kázání – Jan 14, 1-6
Liberec 1.1.2013

Kázání na třetí adventní neděli – Jan 1, 19-28
Liberec 16.12.2012, 3. adventní neděle

Kázání Dr. Zdeňka Susy - Dt 6,20-24
Liberec 9.10.2011, Den díkůvzdání, 65 let samostatného sboru

Bůh jako docela jiný: Kázání na 1Kr 19,1-13a
Liberec 14.3.2010, 4. postní neděle, Laetare

Běžet k cíli: Kázání na 1K 9,24-27
Liberec 31.1.2010, neděle Septusagesimae

Znamení Kristova života a smrti: Kázání na 2K 4,6-10
Liberec 24.1.2010, poslední neděle po Zjevení Páně

Věřit a milovat: Kázání na 1J 4,7-12
Liberec 6.9.2009, 13. neděle po Trojici

Nejprve vyjmout vlastní trám: Kázání na L 6,36-42
Liberec 23.8.2009, 11. neděle po Trojici

Stát se rybářem lidí: Kázání na Mk 1,16-20
Liberec 16.8.2009, 10. neděle po Trojici

Vy však nejste živi ze své síly: Kázání na Ř 8,8-9a
Liberec 31.5.2009, Boží hod svatodušní

Pod křížem - u stromu života: Kázání na 2K 5,14-21
Liberec 10.4.2009, Velký pátek

Jeden za všechny: Kázání na J 11,45-53
Liberec, 29.3.2009, 5. neděle postní - Judica

Dokonalý rentgen: Kázání na Ž 139,1-18.23-24
Liberec 8.2.2009, Devítník

Milostí zahrnutá: Kázání na Lk 1,39-56
Liberec 18.12.2008, 3. adventní neděle

Kdo má uši, slyš: Kázání na Zj 3,7-10
Liberec 7.12.2008, 2. neděle adventní

Stát se blízkými: Kázání na Ef 2,11-19
Liberec, 7.9.2008, 16. neděle po Trojici

Dej nám více víry: Kázání na Lk 17,5n
Liberec, 31.8.2008, 15. neděle po Trojici

Jak vytrvat: Kázání na 1Te 5,16-24
Liberec, 24.8.2008, 14. neděle po Trojici

Bát se Boha, nebát se lidí: Kázání na Mt 10,26-33
Liberec,27.7.2008, 10. neděle po Trojici

Žít v radosti z nalezení: Kázání na Mt 13,44-46
Liberec, 20.7.2008, 9. neděle po Trojici

Solit a svítit: Kázání na Mt 5,13-16
Liberec,6.7.2008, 7. neděle po Trojici

Jako kladivo tříštící skálu: Kázání na Jr 23,16-29
Liberec 25.5.2008, 1. neděle po Trojici

O Kristově milosti, Boží lásce a jednomyslnosti v Duchu svatém: Kázání na 2K 13,11-13 Liberec 18.5.2008, neděle svaté Trojice

Na hranici nevěry o pomoci Ducha svatého: Kázání na J 16,5-15
Liberec 11.5.2008, neděle svatodušní

Kristovo nanebevzetí - výzva pro svědky: Kázání na Sk 1,1-11
Liberec 4.5.2008, 1. neděle po Nanebevzetí