Pozvání na kurz o víře v našem sboru

Kromě tradičních setkání v týdnu jsme se rozhodli nabídnout nově ještě vzdělávání ve víře. Myslíme na ty, kteří v našem sboru třeba nejsou dlouho, jsou sympatizanty, chtějí se zorientovat či opět hledají význam víry ve svém životě.
Na základě apoštolského vyznání víry chceme projít obsahy víry (víra, Bůh, Ježíš, Duch svatý, církev) a prozkoumat jejich význam pro dnešního člověka. Tomu by odpovídala i interaktivní forma setkávání s rozhovorem. Setkání plánujeme jednou měsíčně, vždy v neděli od 11 do 12 hodin (krátce po bohoslužbách), poprvé v neděli 16. září. Zájemci se můžete přihlásit u faráře.

od 9.11.2006

Kázání

Kázání - Izaiáš 63, 15-19
Liberec 10.12.2017

Kázání - Lukáš 3, 1-14
Liberec 3.12.2017

Kázání - Lukáš 17, 20-24
Liberec 19.11.2017

Kázání - Matouš 6, 25-34
Liberec 15.10.2017

Kázání - Matouš 14, 22-33
Liberec 8.10.2017

Kázání - Lk 17, 5-6
Liberec 24.9.2017

Kázání - Lk 17, 11-19
Liberec 17.9.2017

Kázání - 1.Mojžíšova 4, 1-16 - Kain a Ábel
Liberec 25.8.2013

Kázání - Jan 8, 31-36
Liberec 14.7.2013

Kázání při bohoslužbách se křtem
Liberec 16.6.2013

Kázání 4. neděle po Velikonocích – Jan 15, 1-8
Liberec 28.4.2013

Kázání Velký Pátek – Jan 18, 28-40
Liberec 29.3.2013

Kázání – Jan 12, 12-19
Liberec 24.3.2013

Kázání – Marek 12, 1-12
Liberec 24.2.2013

Kázání – Jakubova ep. 1, 12-18
Liberec 17.2.2013

Kázání – Izajáš 51, 9-16
Liberec 10.2.2013

Kázání – Jan 2, 1-11
Liberec 27.1.2013

Kázání – Iz 42, 1-9
Liberec 13.1.2013

Kázání – Jan 14, 1-6
Liberec 1.1.2013

Kázání na třetí adventní neděli – Jan 1, 19-28
Liberec 16.12.2012, 3. adventní neděle

Kázání Dr. Zdeňka Susy - Dt 6,20-24
Liberec 9.10.2011, Den díkůvzdání, 65 let samostatného sboru

Bůh jako docela jiný: Kázání na 1Kr 19,1-13a
Liberec 14.3.2010, 4. postní neděle, Laetare

Běžet k cíli: Kázání na 1K 9,24-27
Liberec 31.1.2010, neděle Septusagesimae

Znamení Kristova života a smrti: Kázání na 2K 4,6-10
Liberec 24.1.2010, poslední neděle po Zjevení Páně

Věřit a milovat: Kázání na 1J 4,7-12
Liberec 6.9.2009, 13. neděle po Trojici

Nejprve vyjmout vlastní trám: Kázání na L 6,36-42
Liberec 23.8.2009, 11. neděle po Trojici

Stát se rybářem lidí: Kázání na Mk 1,16-20
Liberec 16.8.2009, 10. neděle po Trojici

Vy však nejste živi ze své síly: Kázání na Ř 8,8-9a
Liberec 31.5.2009, Boží hod svatodušní

Pod křížem - u stromu života: Kázání na 2K 5,14-21
Liberec 10.4.2009, Velký pátek

Jeden za všechny: Kázání na J 11,45-53
Liberec, 29.3.2009, 5. neděle postní - Judica

Dokonalý rentgen: Kázání na Ž 139,1-18.23-24
Liberec 8.2.2009, Devítník

Milostí zahrnutá: Kázání na Lk 1,39-56
Liberec 18.12.2008, 3. adventní neděle

Kdo má uši, slyš: Kázání na Zj 3,7-10
Liberec 7.12.2008, 2. neděle adventní

Stát se blízkými: Kázání na Ef 2,11-19
Liberec, 7.9.2008, 16. neděle po Trojici

Dej nám více víry: Kázání na Lk 17,5n
Liberec, 31.8.2008, 15. neděle po Trojici

Jak vytrvat: Kázání na 1Te 5,16-24
Liberec, 24.8.2008, 14. neděle po Trojici

Bát se Boha, nebát se lidí: Kázání na Mt 10,26-33
Liberec,27.7.2008, 10. neděle po Trojici

Žít v radosti z nalezení: Kázání na Mt 13,44-46
Liberec, 20.7.2008, 9. neděle po Trojici

Solit a svítit: Kázání na Mt 5,13-16
Liberec,6.7.2008, 7. neděle po Trojici

Jako kladivo tříštící skálu: Kázání na Jr 23,16-29
Liberec 25.5.2008, 1. neděle po Trojici

O Kristově milosti, Boží lásce a jednomyslnosti v Duchu svatém: Kázání na 2K 13,11-13 Liberec 18.5.2008, neděle svaté Trojice

Na hranici nevěry o pomoci Ducha svatého: Kázání na J 16,5-15
Liberec 11.5.2008, neděle svatodušní

Kristovo nanebevzetí - výzva pro svědky: Kázání na Sk 1,1-11
Liberec 4.5.2008, 1. neděle po Nanebevzetí