Modlitba (pro čas po sv. Trojici):

Hospodine, Pane náš,
děkujeme za to, že jsi naším Bohem, že k Tobě smíme volat a od Tebe očekávat porozumění a pomoc. Děkujeme za to, že jsi ve svém Duchu blízko všem lidem – dětem i dospělým, cizincům i našincům. Chválíme tě za to, že znáš naše nitro i naše nejhlubší touhy. Děkujeme, že se na Tebe můžeme spolehnout, i když často o sobě pochybujeme, že se Ti můžeme svěřit a obstát před tebou takoví, jací jsme.Dej, ať Ti dokážeme rozumět a do svého života přijmout zvěst o tvém království, o tvé podivuhodné blízkosti. Prosíme, vstupuj do našich životů, proměňuj naše srdce a ukazuj nám smysluplnou a nadějnou cestu. Dej, ať žijeme v tobě a nedáme se nikdy svést. Dej, ať ve světě přibývá porozumění, křesťanské a lidské vzájemnosti, sdílení všeho dobrého, co přijímáme ve víře. O to tě prosíme skrze Ježíš Krista - Tvého Syna a našeho Pána. Amen

od 9.11.2006

Vítejte na našich stránkách! Jsme společenstvím křesťanů, které vyznává víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Svou víru opíráme o svědectví zachycená v bibli. Tato svědectví nám otvírají nový pohled na osobní život i na situaci ve světě. A probouzejí v nás víru, že život má dobrý smysl. Tuto víru sdílíme a vzájemně se v ní posilujeme při společných setkáních, která jsou otevřena všem bez rozdílu. I vy jste k nim srdečně zváni!

Aktuality

Jeden svět

Srdečně zveme na benefiční prodejní akci o.p.s. Jeden svět...  ...více

21.11.2011, --fs--


Vzdělávací sobota libereckého seniorátu

V sobotu 22.10.2012 se bude v našem sboru konat Vzdělávací sobota libereckého seniorátu ČCE. Začátek je v 9:30 hodin.

17.10.2011, --ph--


65. výročí vzniku samostatného sboru ČCE v Liberci

V neděli 9.10.2011 se konaly oslavy 65. výročí vzniku samostatného sboru v Liberci. Při dopoledních bohoslužbách kázal Dr. Zdeněk Susa, který vystoupil též během odpoledního programu se svým vyprávěním o životě v církvi. Odpoledne...  ...více

10.10.2011, --ph--


Další změna na pozici faráře sboru

1.2.2011 se stal farářem sboru br. Filip Susa, dřívější kazatel sboru v Libštátě.

4.2.2011, --ph--   nejnovější    novější    starší