Modlitba (pro čas po sv. Trojici)

Hospodine, Pane náš,
děkujeme za to, že jsi naším Bohem, že k Tobě smíme volat a od Tebe očekávat porozumění a pomoc. Děkujeme za to, že jsi ve svém Duchu blízko všem lidem – dětem i dospělým, cizincům i našincům. Chválíme tě za to, že znáš naše nitro i naše nejhlubší touhy. Děkujeme, že se na Tebe můžeme spolehnout, i když často o sobě pochybujeme, že se Ti můžeme svěřit a obstát před tebou takoví, jací jsme.Dej, ať Ti dokážeme rozumět a do svého života přijmout zvěst o tvém království, o tvé podivuhodné blízkosti. Prosíme, vstupuj do našich životů, proměňuj naše srdce a ukazuj nám smysluplnou a nadějnou cestu. Dej, ať žijeme v tobě a nedáme se nikdy svést. Dej, ať ve světě přibývá porozumění, křesťanské a lidské vzájemnosti, sdílení všeho dobrého, co přijímáme ve víře. O to tě prosíme skrze Ježíš Krista - Tvého Syna a našeho Pána. Amen

od 9.11.2006

Program na březen 2018

dendatumhodinadruh setkánímísto
čtvrtek 01.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 02.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 04.03. 09:30 rodinná bohoslužba, poté sborová káva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 05.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 06.03. 15:00 klub seniorů: Anna Sadílková: Marie Terezie SD
středa 07.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 08.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 09.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 11.03. 09:30 bohoslužba, káže Daniel Freitinger, farář v kaplici a konsenior Jihočeského seniorátu - poté u kávy přednáška o Grónsku (o cestě, pátrání po Moravských bratřích – Jednotě bratrské, historii i současnosti, promítání fotografií kostelů i přírody) SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 12.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 13.03. 15:00 klub seniorů: Marie Bláhová: Jiří Janáček, teatrolog a publicista SD
středa 14.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 15.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 16.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 18.03. 09:30 bohoslužby, poté schůze staršovstva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 19.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 20.03. 15:00 klub seniorů: Jana Molnárová: hudebník Leonard Cohen SD
středa 21.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 22.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 23.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 25.03. 09:30 bohoslužby, výroční sborové shromáždění, zprávy o životě sboru a jeho hospodaření v roce 2017, volba staršovstva (12 členů a 4 náhradníci na dobu 6 let) SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 26.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 27.03. 15:00 klub seniorů: Dana Luňáčková: Povídání o cestě do Rakouska (Alpy) SD
středa 28.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 29.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 30.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD

8.3.2018, --fs--