Pozvání na kurz o víře v našem sboru

Kromě tradičních setkání v týdnu jsme se rozhodli nabídnout nově ještě vzdělávání ve víře. Myslíme na ty, kteří v našem sboru třeba nejsou dlouho, jsou sympatizanty, chtějí se zorientovat či opět hledají význam víry ve svém životě.
Na základě apoštolského vyznání víry chceme projít obsahy víry (víra, Bůh, Ježíš, Duch svatý, církev) a prozkoumat jejich význam pro dnešního člověka. Tomu by odpovídala i interaktivní forma setkávání s rozhovorem. Setkání plánujeme jednou měsíčně, vždy v neděli od 11 do 12 hodin (krátce po bohoslužbách), poprvé v neděli 16. září. Zájemci se můžete přihlásit u faráře.

od 9.11.2006

Program na březen 2018

dendatumhodinadruh setkánímísto
čtvrtek 01.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 02.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 04.03. 09:30 rodinná bohoslužba, poté sborová káva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 05.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 06.03. 15:00 klub seniorů: Anna Sadílková: Marie Terezie SD
středa 07.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 08.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 09.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 11.03. 09:30 bohoslužba, káže Daniel Freitinger, farář v kaplici a konsenior Jihočeského seniorátu - poté u kávy přednáška o Grónsku (o cestě, pátrání po Moravských bratřích – Jednotě bratrské, historii i současnosti, promítání fotografií kostelů i přírody) SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 12.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 13.03. 15:00 klub seniorů: Marie Bláhová: Jiří Janáček, teatrolog a publicista SD
středa 14.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 15.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 16.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 18.03. 09:30 bohoslužby, poté schůze staršovstva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 19.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 20.03. 15:00 klub seniorů: Jana Molnárová: hudebník Leonard Cohen SD
středa 21.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 22.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 23.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 25.03. 09:30 bohoslužby, výroční sborové shromáždění, zprávy o životě sboru a jeho hospodaření v roce 2017, volba staršovstva (12 členů a 4 náhradníci na dobu 6 let) SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 26.03. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 27.03. 15:00 klub seniorů: Dana Luňáčková: Povídání o cestě do Rakouska (Alpy) SD
středa 28.03. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 29.03. 17:00 biblická hodina SD
pátek 30.03. 14:00 náboženství pro starší děti SD

8.3.2018, --fs--