Pozvání na kurz o víře v našem sboru

Kromě tradičních setkání v týdnu jsme se rozhodli nabídnout nově ještě vzdělávání ve víře. Myslíme na ty, kteří v našem sboru třeba nejsou dlouho, jsou sympatizanty, chtějí se zorientovat či opět hledají význam víry ve svém životě.
Na základě apoštolského vyznání víry chceme projít obsahy víry (víra, Bůh, Ježíš, Duch svatý, církev) a prozkoumat jejich význam pro dnešního člověka. Tomu by odpovídala i interaktivní forma setkávání s rozhovorem. Setkání plánujeme jednou měsíčně, vždy v neděli od 11 do 12 hodin (krátce po bohoslužbách), poprvé v neděli 16. září. Zájemci se můžete přihlásit u faráře.

od 9.11.2006

Program na únor 2018

dendatumhodinadruh setkánímísto
čtvrtek 01.02. 17:00 biblická hodina SD
pátek 02.02. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 04.02. 09:30 rodinná bohoslužba, poté sborová káva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 05.02. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 06.02. 15:00 klub seniorů: beseda s vojenským kaplanem P. Šabakou SD
středa 07.02. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 08.02. 17:00 biblická hodina SD
pátek 09.02. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 11.02. 09:30 bohoslužby SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 12.02. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 13.02. 15:00 klub seniorů: Mája Matějková: jóga (pokračování) SD
středa 14.02. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 15.02. 17:00 biblická hodina SD
pátek 16.02. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 18.02. 09:30 bohoslužba s VP, 1. postní, poté schůze staršovstva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 19.02. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 20.02. 15:00 klub seniorů: Marie Bláhová: čtení z knihy Liberecké rozhovory (kapitola o Dr. M. Nevrlém) SD
středa 21.02. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 22.02. 17:00 biblická hodina SD
pátek 23.02. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 25.02. 09:30 bohoslužba, 2. postní neděle, káže Eva Voženílková SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 26.02. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 27.02. 15:00 klub seniorů: Eva Exnerová: O nové knize Marie Tomášové „Věřit napsaným slovům“ (pokračování) SD
středa 28.02. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD

9.2.2018, --fs--