Vánoční přání

Milé sestry a milí bratři, přátelé a příznivci,
přejeme Vám všem pokojný advent a radostné vánoční svátky!
Srdečně zveme na sváteční bohoslužby a setkání.

Filip Susa, farář a Lubor Franců, kurátor

od 9.11.2006

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Téma celého týdne: „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6)

Tradiční týden s ekumenickými bohoslužbami a setkáními v jednotlivých libereckých sborech různých církví se koná od 18. do 25. ledna 2018. Letošní texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů připravili věřící z Karibiku. Právě oni zakusili zrušení otroctví a vnímali je jako čin, jimž Bůh přinesl svobodu. I v současnosti podle autorů hrozí, že „problémy dnešní doby znovu zotročí lidské bytosti, stvořené k Božímu obrazu a podle Boží podoby, a znovu ohrozí jejich důstojnost. Lidská důstojnost je sice nezcizitelná, často ji ale zatemňuje jak osobní hřích, tak zlo obsažené v hříšných společenských strukturách.“

Přesný rozpis konání bohoslužeb a koncertu v Liberci najdete v příloze a také v našem kalendáři zde.

Příloha: adobe.gif Rozpis modlitebního týdne ve formátu PDF

3.1.2018, --fs--