Pozvání na kurz o víře v našem sboru

Kromě tradičních setkání v týdnu jsme se rozhodli nabídnout nově ještě vzdělávání ve víře. Myslíme na ty, kteří v našem sboru třeba nejsou dlouho, jsou sympatizanty, chtějí se zorientovat či opět hledají význam víry ve svém životě.
Na základě apoštolského vyznání víry chceme projít obsahy víry (víra, Bůh, Ježíš, Duch svatý, církev) a prozkoumat jejich význam pro dnešního člověka. Tomu by odpovídala i interaktivní forma setkávání s rozhovorem. Setkání plánujeme jednou měsíčně, vždy v neděli od 11 do 12 hodin (krátce po bohoslužbách), poprvé v neděli 16. září. Zájemci se můžete přihlásit u faráře.

od 9.11.2006

Program na leden 2018

dendatumhodinadruh setkánímísto
středa 03.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 04.01. 17:00 biblická hodina SD
pátek 05.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 07.01. 09:30 rodinné bohoslužby SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 08.01. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 09.01. 15:00 klub seniorů: společné novoroční povídání SD
středa 10.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 11.01. 17:00 biblická hodina SD
pátek 12.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
18:00 setkání střední generace a rodin s dětmi SD
neděle 14.01. 09:30 bohoslužby, poté sborová káva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 15.01. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 16.01. 15:00 klub seniorů: Anna Sadílková: šansoniérka Edith Piaf SD
středa 17.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 18.01. 17:00 biblická hodina SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: M.Čančík (ASD): „Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské“ SD
pátek 19.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: S.Hart (AC): „Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra“ BA
sobota 20.01. 18:00 Ekumenický týden modliteb: M.Krchňák (KS): „Vaše tělo je chrámem Ducha svatého“ AD
neděle 21.01. 09:30 bohoslužby, poté schůze staršovstva SD
16:00 Ekumenický týden modliteb: Koncert sborů a skupin (uvádí V.Vaněk): „Naděje a uzdravení“ VR
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 22.01. 08:30 mateřské centrum MN
18:00 Ekumenický týden modliteb: R.Pospíšil (BJB): „Hlasité volání o pomoc ze země předaleké“ CB
úterý 23.01. 15:00 klub seniorů: Jana Molnárová: O cestě do Španělska (promítání fotografií) SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: M.Mlýnková (CČSH): „Každý ať má na mysli to, co slouží druhým“ ŘK
středa 24.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: R.Jurnečka (ŘKC): „Budovat rodinu doma i v církvi“ HU
čtvrtek 25.01. 17:00 biblická hodina SD
pátek 26.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 28.01. 09:30 bohoslužby SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 29.01. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 30.01. 15:00 klub seniorů: Eva Exnerová: O nové knize Marie Tomášové „Věřit napsaným slovům“ SD
středa 31.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD

3.1.2018, filip