Vánoční přání

Milé sestry a milí bratři, přátelé a příznivci,
přejeme Vám všem pokojný advent a radostné vánoční svátky!
Srdečně zveme na sváteční bohoslužby a setkání.

Filip Susa, farář a Lubor Franců, kurátor

od 9.11.2006

Program na leden 2018

dendatumhodinadruh setkánímísto
středa 03.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 04.01. 17:00 biblická hodina SD
pátek 05.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 07.01. 09:30 rodinné bohoslužby SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 08.01. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 09.01. 15:00 klub seniorů: společné novoroční povídání SD
středa 10.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 11.01. 17:00 biblická hodina SD
pátek 12.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
18:00 setkání střední generace a rodin s dětmi SD
neděle 14.01. 09:30 bohoslužby, poté sborová káva SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 15.01. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 16.01. 15:00 klub seniorů: Anna Sadílková: šansoniérka Edith Piaf SD
středa 17.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
čtvrtek 18.01. 17:00 biblická hodina SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: M.Čančík (ASD): „Budeš cizince milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské“ SD
pátek 19.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: S.Hart (AC): „Ne už jako otroka, nýbrž jako milovaného bratra“ BA
sobota 20.01. 18:00 Ekumenický týden modliteb: M.Krchňák (KS): „Vaše tělo je chrámem Ducha svatého“ AD
neděle 21.01. 09:30 bohoslužby, poté schůze staršovstva SD
16:00 Ekumenický týden modliteb: Koncert sborů a skupin (uvádí V.Vaněk): „Naděje a uzdravení“ VR
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 22.01. 08:30 mateřské centrum MN
18:00 Ekumenický týden modliteb: R.Pospíšil (BJB): „Hlasité volání o pomoc ze země předaleké“ CB
úterý 23.01. 15:00 klub seniorů: Jana Molnárová: O cestě do Španělska (promítání fotografií) SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: M.Mlýnková (CČSH): „Každý ať má na mysli to, co slouží druhým“ ŘK
středa 24.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD
18:00 Ekumenický týden modliteb: R.Jurnečka (ŘKC): „Budovat rodinu doma i v církvi“ HU
čtvrtek 25.01. 17:00 biblická hodina SD
pátek 26.01. 14:00 náboženství pro starší děti SD
neděle 28.01. 09:30 bohoslužby SD
19:00 pěvecký sbor SD
pondělí 29.01. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 30.01. 15:00 klub seniorů: Eva Exnerová: O nové knize Marie Tomášové „Věřit napsaným slovům“ SD
středa 31.01. 08:30 mateřské centrum MN
17:00 náboženství pro mladší děti SD

3.1.2018, filip