Modlitba (pro čas po sv. Trojici):

Hospodine, Pane náš,
děkujeme za to, že jsi naším Bohem, že k Tobě smíme volat a od Tebe očekávat porozumění a pomoc. Děkujeme za to, že jsi ve svém Duchu blízko všem lidem – dětem i dospělým, cizincům i našincům. Chválíme tě za to, že znáš naše nitro i naše nejhlubší touhy. Děkujeme, že se na Tebe můžeme spolehnout, i když často o sobě pochybujeme, že se Ti můžeme svěřit a obstát před tebou takoví, jací jsme.Dej, ať Ti dokážeme rozumět a do svého života přijmout zvěst o tvém království, o tvé podivuhodné blízkosti. Prosíme, vstupuj do našich životů, proměňuj naše srdce a ukazuj nám smysluplnou a nadějnou cestu. Dej, ať žijeme v tobě a nedáme se nikdy svést. Dej, ať ve světě přibývá porozumění, křesťanské a lidské vzájemnosti, sdílení všeho dobrého, co přijímáme ve víře. O to tě prosíme skrze Ježíš Krista - Tvého Syna a našeho Pána. Amen

od 9.11.2006

Program na září 2017

dendatumhodinadruh setkánímísto
neděle 03.09. 09:30 bohoslužby, káže Eva Voženílková SD
neděle 10.09. 09:30 rodinné bohoslužby, poté sborová káva SD
16:00 Seniorátní vzdělávání.
Téma: struktura správy církve a její orgány, obětavost v církvi a její financování, volby staršovstva, ordinace, zákony ČR určující život církví a jejich působení.
Přednášející: Filip Šimonovský
SD
pondělí 11.09. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 12.09. 15:00 klub seniorů SD
18:00 pěvecký sbor SD
středa 13.09. 08:30 mateřské centrum MN
15:00 náboženství pro děti SD
čtvrtek 14.09. 17:00 biblická hodina SD
sobota 16.09. 09:00 výlet s nedělní školou na Sychrov  
neděle 17.09. 09:30 bohoslužby, poté schůze staršovstva SD
pondělí 18.09. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 19.09. 15:00 klub seniorů SD
18:00 pěvecký sbor SD
středa 20.09. 08:30 mateřské centrum MN
15:00 náboženství pro děti SD
čtvrtek 21.09. 17:00 biblická hodina SD
pátek 22.09. 18:00 setkání střední generace a rodin s dětmi SD
neděle 24.09. 09:30 bohoslužby SD
pondělí 25.09. 08:30 mateřské centrum MN
úterý 26.09. 15:00 klub seniorů SD
18:00 pěvecký sbor SD
středa 27.09. 08:30 mateřské centrum MN
15:00 náboženství pro děti SD
čtvrtek 28.09. 17:00 biblická hodina SD
pátek 06.10. 16:00 celocírkevní sjezd nejen evangelické mládeže JN
sobota 07.10. 09:00 celocírkevní sjezd nejen evangelické mládeže JN
neděle 08.10. 09:00 celocírkevní sjezd nejen evangelické mládeže JN

 

27.8.2017, --fs--