vzpomínka na Jana Svěceného

1. července 2022

v neděli 19. června jsme na něj vzpomněli a poděkovali za jeho život při bohoslužbách

Narodil se 4. února 1944 v Praze, mládí prožíval v Jilemnici, kde byl jeho tatínek primářem v nemocnici a ve zdejším sboru prošel konfirmací. Rád se do Jilemnice vracel. V únoru 1970 přišel do Liberce. Bydlel v paneláku nedaleko hokejky. Má tři děti, kterým se hodně věnoval. Pracoval po celý život manuálně jako nástrojář v Plastimatu. Svou příslušností k církvi se nikdy netajil. Byl velký cestovatel, zajímal se o veřejné dění. Byl členem Klubu českých turistů, léta spolupracoval při značení turistických cest a při organizování výletů. Účastnil se četných lyžařských akcí v tuzemsku i v zahraničí. Byl opakovaně členem staršovstva našeho sboru. Navštěvoval bohoslužby, Klub seniorů a další akce ve sboru. Poslední dva roky měl potíže se srdcem a byl často unavený. Dostali jsme zprávu, že zemřel doma v Liberci 25. května ve věku 78 let.