Modlitba (pro čas po sv. Trojici):

Hospodine, Pane náš,
děkujeme za to, že jsi naším Bohem, že k Tobě smíme volat a od Tebe očekávat porozumění a pomoc. Děkujeme za to, že jsi ve svém Duchu blízko všem lidem – dětem i dospělým, cizincům i našincům. Chválíme tě za to, že znáš naše nitro i naše nejhlubší touhy. Děkujeme, že se na Tebe můžeme spolehnout, i když často o sobě pochybujeme, že se Ti můžeme svěřit a obstát před tebou takoví, jací jsme.Dej, ať Ti dokážeme rozumět a do svého života přijmout zvěst o tvém království, o tvé podivuhodné blízkosti. Prosíme, vstupuj do našich životů, proměňuj naše srdce a ukazuj nám smysluplnou a nadějnou cestu. Dej, ať žijeme v tobě a nedáme se nikdy svést. Dej, ať ve světě přibývá porozumění, křesťanské a lidské vzájemnosti, sdílení všeho dobrého, co přijímáme ve víře. O to tě prosíme skrze Ježíš Krista - Tvého Syna a našeho Pána. Amenod 9.11.2006

Setkávání

Srdečně vás zveme k následujícím pravidelným setkáním:

Na faře v Liberci, Masarykova 454/22:
bohoslužby každou neděli od 9:30
setkání Klubu seniorů každé úterý od 15:00
pěvecký kroužek každé úterý od 18:00
biblická hodina pro dospělé každý čtvrtek od 17:00
setkání mládeže zhruba jednou měsíčně, většinou středa od 18:00
setkání střední generace a rodin s dětmi zhruba jednou měsíčně, většinou pátek od 18:30, někdy se scházíme i po domácnostech
biblická hodina pro děti v tomto roce se nekoná

V domě na Malém náměstí 279/2:
mateřské centrum pondělí, středa: 8:30-11:30

Nabízíme také osobní rozhovory, přípravu na křest, svatební shromáždění a pohřební rozloučení. Kontakt.

modlitebna na faře
Modlitebna

Bohoslužby jsou jádrem života sboru. Chápeme je jako dění, v němž Bůh slouží nám lidem svým Slovem a svátostmi. Nabízí nám své odpuštění a zve nás k životu v naději. Jeho pozvání s vděčností přijímáme a odpovídáme mu v písních a modlitbách. Radost z odpuštění sdílíme společně s ostatními účastníky bohoslužeb.


Biblická hodina pro dospělé je určena všem, kdo mají zájem o hlubší pronikání do biblických textů a jejich souvislostí v rámci biblického kánonu. Vždy nás také zajímá význam těchto textů pro naši současnost.


Biblická hodina pro děti je otevřena všem dětem školního věku. Děti se seznamují s příběhy Starého a Nového zákona. Společně zpíváme, modlíme se, kreslíme, hrajeme hry. Dva měsíce před vánocemi nacvičujeme spolu s konfirmandy a mládeží vánoční divadlo.


Konfirmační příprava nabízí mladým dospívajícím lidem seznámení se základy křesťanské víry a doprovázení, podporu a podněty pro rozvoj jejich vlastního duchovního života. Je završena konfirmační slavností, při níž konfirmandé vyznají před sborem svou víru, a tak se veřejně přihlásí ke svému křtu.


Setkání mládeže je otevřeno všem mladým lidem, kteří hledají orientaci ve světě i v sobě samých a nechtějí v tom zůstat sami. Programy jsou buď biblické nebo tematické. Nedílnou součástí setkání je zpívání s kytarou z mládežnického zpěvníku Svítá a modlitba.


Střední generace se setkává jednou měsíčně. Programy jsou věnovány otázkám víry, výkladu Písma či aktuálním církevním tématům. V uplynulém roce jsme se zabývali výkladem Modlitby Páně.


Pěvecký kroužek čítá jedenáct členů a vede jej farář Jan Čapek. Nacvičuje čtyřhlasé písně a chorály, se kterými příležitostně vystupuje v rámci nedělních bohoslužeb i jinde.


Klub seniorů se schází v domě na Malém náměstí. V letech 2002-2007 jej vedla paní prof. Vlasta Smetánková, od září 2007 koordinuje programy f. J. Čapek. Programy zahrnují recenze knih, povídání o spisovatelích, hudebních skladatelích a různých tématech, společné výlety. Posezení zpříjemňuje malé občerstvení s kávou a čajem.


Mateřské centrum je určeno maminkám s malými dětmi, které se chtějí odreagovat, popovídat si a zvykat své děti na kolektiv. Jeho činnost vede kurátorka libereckého sboru Marta Binková. Prostor mateřského centra je vybaven množstvím hraček, sezením pro maminky, toaletami a kuchyňským koutkem, kde si lze uvařit kávu nebo čaj.


Chrastava je kazatelskou stanicí libereckého sboru. Bohoslužby se zde konají v domě pečovatelské služby, kde máme k dispozici místní klubovnu.